Sabina jest nową uczennicą w szkole. Dodatkowo, uwagę jej równieśników przykuwa fakt, że przyjechała z objętej wojną Ukrainy. Początki w nowej społeczności są dla Sabiny bardzo trudne, próbuje bezskutecznie odnaleźć akceptację wśród rówieśników. Ciężkie chwile pomaga Sabinie przetrwać jej pasją, jaką jest literatura fantasy, dziewczyna odnajduje siebie w bohaterach i uczy się od nich siły i wiary we własne możliwości. Czy dobro zwycięży w tej historii? Czy zajdzie się ktoś, kto stanie po stronie Sabiny? Zapraszamy na spektakl dogłębnie poruszający współczesne problemy.